Informazioa

15. aintzatespena 'Eskola Jasangarria' 15. reconocimiento 'Escuela Sostenible'

Formazioetako materialak:

Gogoratu paperez eta e-mailez posta zertifikatuaz bidaltzea:

Materiales de la formación:

Recordad enviar por correo electrónico y por correo postal a:

Bilboko INGURUGELA

Posta kutxa 4015

48004 BILBAO

*posta elektronikoz: ingurugela@euskadi.eus  
Last modified: Tuesday, 26 October 2021, 7:03 PM