ZER EGIN ESKOLA BARATZEAN - QUÉ HACER EN EL HUERTO ESCOLAR

Egutegia: Noiz/ zer landatu, erein/ nola

Calendario: cúando/ qué plantar, sembrar/ cómo

Landare txandakatzea eta elkarketak

Asociacionismo y rotación

Nekazaritza ekologikoaren tratamenduak Tratamientos agricultura ecológica

Konposta edo luarra Compostaje 

Fauna eta flora Fauna y flora

 

Baratzetako lanen  erregistroa    

 

Última modificación: jueves, 5 de octubre de 2017, 11:36