Irudiak erabiltzeko oharrak / A tener en cuenta en el uso de imágenes

Irudiak erabiltzeko oharrak
A tener en cuenta en el uso de imágenes

Blog eta Web-ean erabiltzen ditugun irudiekin erabiltzeko eskubideak izatea zaindu behar dugu.


Lagungarria izaten ohi da erabiltzea guk egindako irudiak, baina ezin bada
Irudiaren egiliea bere irudia erabilpen "libre"rako utzi dezakeenak egokiak dira.
Baina nahiz eta erabili ahal,
baita zenbait baldintzak jar ditzake:
Ez modifikatzea, egilea aipatzea, irudiaren data-basea aipatzea, ez erabiltzea komertzialki (eta publizitatea onartzen duen blog bat komertzialtzat ematen da...)

Creative Commons lizentziak aukera ona ematen digu behar dugun irudia aurkitzeko
  • Irudi horiek topatzeko zenbait gune doazkizu hondoko artxiboan
Bideoen kasuan gauza bera gertatzen da. Baina bera erabilpenean "txertatu" aukerak laguntzen du irtenbide egokia ematen digularik, zeren eta guk esteka baino gehiago ez dugu egiten, eta hipertestualitatea da interneten lehenengo ezaugarrietariko bat.

Debemos cuidar de que disponemos de los derechos de uso de las imágenes que usamos en los blog y webs.

Evita problemas usar nuestras propias imágenes, pero cuando no es posible son útiles aquellas imágenes que su autor ha dejado para uso "libre". Pero, aunque las podamos usar, quizá haya que cumplir algunas condiciones:
No modificarlas, nombrar al autor, la base de datos de la imagen, no usarla con fines comerciales ( y un blog con publicidad se considera comercial...)

Una buena oportunidad para encontrar imágenes nos la da la licencia Creative Commons.

  • Una relación de espacios para encontrarlas tienes en el archivo adjunto.
En el caso de los videos, nos encontramos con la misma problemática. Pero para su uso la opción "insertar" nos da una buena solución, puesto que insertamos un enlace, hipertestualidad, una de las características fundamentales de Internet.