1. SARRERA/ARKEZPENA

ZER DA ELIKADURA ZIRKULARRA?

https://jasangarritasuna.elika.eus/elikagaien-sistema-jasangarriak/elikadura-zirkularra/

asoikoa, bertokoaElikadura zirkular” esaten diogu nekazaritzako elikaduren sektoreari bereziki aplika dakizkiokeen ekonomia zirkularreko estrategiei. (Elikatik hartua)

Kalitatezko elikagaien tokiko produkzioa (modu iraunkorrean) hirian kontsumitzea lortu nahi da. Horrela, udalerriko nekazaritza ekoizpenaren bultzada eta bere lehen sektorerako bultzada, biztanleen elikagaien kalitatea hobetzea eta hiriaren aztarna ekologikoa murriztea lortuko dira garraioaren eta janaria kontserbatzearen ondorioz sortutako energia kontsumoa murriztuz.

Beraz, ekoizpen, merkaturatze eta kontsumo zirkuitu laburrak sustatzea da asmoa, tokiko estrategia bat garatuz. (Gasteizko eskola jantokiak)


Nekazaritzako elikagaien sektorearen erronkei aurre egiteko helburuarekin eta ingurumen-inpaktuak minimizatuko dituen eta bere lehiakortasuna eta etorkizuneko erresilientzia areagotzen dituen jarduera zirkularraren aldeko trantsizioa sustatzeko helburuarekin, sektoreko hainbat eragilek ekimen desberdinak jarri dituzte martxan Euskadin. Ekimen hauek balioesteko, Garapen Ekonomikoa eta Azpiegiturak eta Ingurumena, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailaren eskutik HAZI, ELIKA eta Ihobe erakundeen bidez, Euskadiko elikadura zirkularrean 20 jardunbide egoki identifikatu eta bildu dituzte:

20 jardunbide egoki Elikadura Zirkularrean

 

¿QUÉ ES LA ALIMENTACIÓN CIRCULAR?

https://sostenibilidad.elika.eus/sistema-agroalimentario-sostenible/alimentacion-circular/

Se denomina "Alimentación Circular" a las estrategias de Economía Circular que son aplicables al sector agroalimentario en particular.

El objetivo es conseguir la conexión entre la producción local de alimentos de calidad en clave sostenible y el consumo de los mismos en la ciudad. De este modo se conseguirá la incentivación de la producción agroganadera del municipio y el impulso a su sector primario, la mejora de la calidad alimentaria de la población y la reducción de la huella ecológica de la ciudad al disminuir el consumo energético derivado del transporte y conservación de los alimentos.

Se trata por tanto de fomentar los circuitos cortos de producción, comercialización y consumo mediante el desarrollo de una estrategia local. (Comedores escolares de Vitoria-Gasteiz)


Con el objetivo de hacer frente a los retos del sector agroalimentario y fomentar su transición hacia una actividad circular que minimice los impactos ambientales y aumentar su competitividad y resiliencia futura, se han puesto en marcha distintas iniciativas por parte de diferentes agentes del sector en el País Vasco. Hasta el momento estas experiencias y actuaciones de alimentación circular no se habían documentado. Para poner en valor estas iniciativas, desde el Departamento Desarrollo Económico e Infraestructuras y de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda a través de sus entidades HAZI, ELIKA e Ihobe, han identificado y recopilado 20 buenas prácticas en alimentación circular en Euskadi.

20 buenas prácticas de alimentación circular