1. II FASE : SENTSIBILIZAZIOA- SENSIBILIZACIÓN

BIODIBERTSITATEA-BIODIVERSIDAD

- AURKEZPENA

- BALIABIDE BATZUK

  • Bideoak
  • Kartelak eta irudiak
  • Aldizkariak
  • Ipuinak
  • Parkeak

- ADIBIDEAK

- EUSKADIKO BIODIBERTSITATEAREN KARTA

- PRESENTACIÓN

- ALGUNOS RECURSOS

  • Vídeos
  • Carteles e imágenes
  • Revistas
  • Cuentos
  • Parques

- EJEMPLOS

- CARTA DE LA BIODIVERSIDAD DE EUSKADI

 GEODIBERTSITATEA-GEODIVERSIDAD

AURKEZPENA

- BALIABIDEAK

 

 

- RECURSOS

GEOLOCUENTOS

ANIZTASUN KULTURALA - DIVERSIDAD CULTURAL

 

- AURKEZPENA: Kultura-adierazpenen aniztasuna babesteko eta sustatzeko UNESCOren konbentzioa / Kultura-aniztasunari buruzko UNESCOren aldarrikapen unibertsala.

- BALIABIDEAK

 

- PRESENTACIÓN:Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales / Declaración universal de la Unesco sobre la diversidad cultural.

- RECURSOS