1. Orokorrak eta instituzionalak


Eusko Jaurlaritzak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, eta Bilboko, Donostiako eta Vitoria-Gasteizko Udalek, beren Agendetatik abiatuta, 2030 Agenda komuna
Agenda 2030 común del Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y los Ayuntamientos de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.