Zientzia Hezkuntzan 2016-2017

4. Baratzea eta lurzorua