2021-2022 EA2030 proiektuetarako diru-laguntzak / Subvenciones proyectos AE2030

Site: INGURUGELA-Ceida Ingurumen Hezkuntzarako Zerbitzua
Course: -EA 2030eko Ikastetxeen sarea
Book: 2021-2022 EA2030 proiektuetarako diru-laguntzak / Subvenciones proyectos AE2030
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 5 July 2022, 10:36 AM

2. Diru Laguntzen Ebazpena.


2021-2022 Diru-laguntzen deialdia.
Convocatoria de subvenciones 2021-2022

EBAZPENA RESOLUCIÓN


3. Diru Laguntzen Justifikazioa

Dirulaguntzen justifikazioa
Justificación de subvenciones
Ikastetxeek 2022ko ekainaren 17a baino lehenago justifikatu beharko dute jasotako diru-laguntzak, Nire karpetaren bitartez.

a) Diru-laguntza eman zenean ezarritako baldintzak bete direla erakusten duen Proiektuaren memoria, proposatutako eredua erabiliz.
b) Kontu justifikatzaile formularioa (Excel dokumentua).
c) Laginketa egin behar duten ikastetxeek baino ez, fakturak

Informazio osoa eta baliabide gaurkoratuak web-eanhttps://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/eskolakoagenda2030_20212022/web01-tramite/eu/

Los centros escolares presentarán la justificación antes del 17 de junio de 2022, a través de Mi carpeta.

La justificación se realizará mediante la aportación de los siguientes documentos:
 
a) Una Memoria del proyecto  siguiendo el modelo propuesto.
b) Formulario de Cuenta Justificativa (documento Excel)
c) Solo para los centros a los que se les solicite el Muestreo, envío de las facturas. 

Información completa y materiales actualizados  en la web: https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2021/agendaescolar2030_20212022/web01-tramite/es/