BARATZEAREN ERABILERA DIDAKTIKOA - UTILIDAD DIDÁCTICA DEL HUERTO ESCOLAR