BARATZEAREN ERABILERA DIDAKTIKOA - UTILIDAD DIDÁCTICA DEL HUERTO ESCOLAR

1. Haur Hezkuntzarako proposamenak - Propuestas para Educación Infantil

JARDUEREN PROPOSAMENA BARATZERAKO

Propuesta de actividades para el huerto

JARDUEREN PROPOSAMENA IKASGELARAKO

Propuesta de actividades para el aula

-          Haurrekin egiteko ekintzak

-          Zer dago lurzoruan?

-          Zer irakats daiteke baratzearen bidez?

-          Baratzea ikastetxeko korridorean

-          Baratzeko lanaren kontrol orria

-          U.D.: Terrarioa

-          U.D.: Ekosistema

-          U.D.: Ekosistema, terrarioak, animaliak

 

JARDUERA PROPOSAMENAK BARATZERAKO ETA IKASGELARAKO

Propuesta de actividades para el huerto y para el aula

-          Cultivar matemáticas

Adibidea:

-          Baratzearen erabilpen didaktikoa HHn (Ibaiondo)

-          Baratzea zientzia lantzeko esparrua HHn (Muskizko Ikastola)