Course: Eskola baratza

 • ESKOLA BARATZEA - HUERTO ESCOLAR

  Eskola baratze ekologikoa sortu, zaindu, edota eman diezaiokegun erabilpen didaktikoari buruzko informazio eta baliabideak aurkituko dituzue hemen. Aldi berean, eskola baratzeari buruzko foroan parte hartzera animatzen zaituztegu!

  Aquí podréis encontrar información y recursos para poder crear, cuidar y/o respecto a la utilidad didáctica que se le puede dar a un huerto escolar ecológico. A su vez, ¡os queremos animar a participar en el foro de huerto escolar!

 • 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
 •  

  • - Egutegia: Noiz/ zer landatu, erein/ nola - Calendario: cuándo/ qué plantar, sembrar/ cómo
   - Landare txandakatzea eta elkarketak - Asociaciones y rotaciones de cultivos
   - Nekazaritza ekologikoaren tratamenduak - Tratamientos de la agricultura ecológica
   - Konposta edo luarra                                      - Compostaje
   - Fauna eta flora                                               - Fauna y flora

  • - Jarduera proposamenak baratzerako eta ikasgelarako  - Propuesta actividades para el huerto y el aula  
   • Haur Hezkuntza   
   • Educación Infantil
   • Lehen Hezkuntza
   • Educación Primaria
   • Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza
   • Educación Secundaria Obligatoria
   - Baliabideak: Ihitza, artikuluak, bideoak - Recursos: Ihitza, artículos, vídeos

  • - Fenologia baratzean - Fenología en el huerto
   - Baratzeko uztaren aprobetxamendua - Aprovechamiento de la cosecha
   - Elikadura: ingurumena, osasuna eta beroketa   - Alimentación: medioambiente, salud y calentamiento
   - Nekazaritza: ingurumena, osasuna eta beroketa - Agricultura: medioambiente, salud y calentamiento